Visie van de school

De Zonnewijzer, uw school in Ravels, een kindvriendelijke school! 

Een school waar elk kind zichzelf kan zijn, waar elk kind zich goed kan voelen. In onze familiale sfeer, waarin iedereen elkaar kent, streven wij ernaar onze kinderen alle mogelijke kansen te bieden. 

Wij besteden ruime aandacht aan het individuele kind. Elk kind is anders en we bieden hulp aan op maat van elk kind. Dit doen we met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en technologieën, moderne leermiddelen, ervaringsgericht onderwijs en activiteiten in de schoolomgeving. Zo worden de eindtermen nagestreefd en bereiden we onze leerlingen voor op een grote zelfstandigheid en op een vlotte doorstroming naar het secundair onderwijs. 

Onze leerlingen zitten in kleine, gezellige groepen waardoor elk kind de nodige aandacht krijgt. Onze leerlingen leren van anderen en leren aan anderen. De ruimte en het vele groen in onze school bieden ons de ideale mogelijkheid voor zowel educatie, sport als spel. Wij kunnen onze kinderen de ruimte bieden waaraan elk kind behoefte heeft! 

We stellen duidelijke normen en waarden voorop. Beleefdheid, orde en tucht zijn in onze school geen holle woorden. Wij pleiten voor mondige maar beleefde en welopgevoede kinderen. Samenspraak en veelvuldige contacten met de ouders lijken ons dan ook onmisbaar. Uiteraard vinden we het belangrijk dat alle kinderen graag naar school komen, elke dag opnieuw. Dat ze elke dag ontdekken dat ze meer kunnen! 

Samenvattend vinden wij het als schoolteam, samen met de ouders, van essentieel belang dat wij alle leerlingen die aan onze school worden toevertrouwd, alle kansen moeten geven om te slagen in het leven. Daarom is onze school niet alleen een school waar men leert rekenen, lezen en schrijven, maar hechten we ook evenveel belang aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. we besteden zeer veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkelingen door zelfvertrouwen op te bouwen en door zelfkennis te verwerven. 

Onze school is een instelling waar onze leerlingen leren dat ze uniek zijn, dat ze talenten hebben en dat zij ook wensen kunnen uiten en waarmaken!