Schoolreglement

Via onderstaande link kan u het schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017 terugvinden: Schoolreglement 2016-2017