zelfontdekkend leren waar het kan, 

instructief leren waar
het moet
.

BS De Zonnewijzer is gesitueerd in een rustige, groene omgeving en heeft een landelijk karakter wat het thuisgevoel van onze kinderen stimuleert. In onze familiale sfeer streven wij ernaar onze kinderen alle mogelijke kansen te bieden. Ontdekkend leren en samenwerken staan centraal. De leerkrachten creëren zoveel mogelijk uitdagende leersituaties waarin de kinderen actief en betekenisvol aan de slag kunnen. De kinderen nemen hun leerproces zelf mee in handen en worden gestimuleerd om op een zelfontdekkende manier aan de slag te gaan. 

WAT onze kinderen leren is bepaald door de overheid en is in alle Vlaamse scholen hetzelfde. Het verschil zit in HOE je het beste leert. Bij ons op school gebeurt het leren op een zelfontdekkende manier. Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven. Zelf onderzoeken,zelf ervaren, zelf plannen, zelf ondernemen… Onze kinderen werken zo aan de vaardigheden voor de 21e eeuw. 

Onze schoolvisie is gebaseerd op zes bouwstenen. Deze bouwstenen worden elke dag bewust door onze leerkrachten ingezet om te gericht te werken aan de ontwikkeling van uw kind. 

  • actief leren: de kinderen pakken de leerstof zelf aan en gaan actief aan de slag. 

  • betekenisvol leren: de kinderen verwerken leerstof gerelateerd aan hun leefwereld. 

  • sociaal leren: de kinderen leren van en met elkaar, door samen te werken en zich in te leven in de ander.

  • zelfontdekkend leren: de kinderen zoeken zelf dingen uit om tot nieuwe inzichten te komen.

  • zelf- reflecterend leren:  de kinderen leren bewust nadenken over hoe ze leren en maken zo een positieve studiekeuze. 

  • zelfregulerend leren: de kinderen plannen zelf taken en opdrachten, een broodnodige vaardigheid in deze 21e eeuw.

Kinderen opvoeden tot gekwalificeerde, ondernemende, creatieve (out of the box), probleemoplossende volwassenen. Dat is onze missie. 

In heel het onderwijsproces heeft de leerkracht een belangrijke rol. Onze leerkrachten nemen op de klasvloer de rol van coach aan en begeleiden en ondersteunen onze kinderen waar nodig.