ICT

Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken!

– Margeret Meade –

Onze kinderen groeien vandaag op in een technologische wereld vol multimedia. Smartphones, tablets, laptops, Facebook, Instagram, …  onze kinderen worden er dagelijks mee geconfronteerd. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van ons onderwijs om onze kinderen hier op een correcte, veilige en bewuste manier mee te leren omgaan. Maar hoe gaan we als school om met deze nieuwe technologieën die naast veel verantwoordelijkheden ook veel mogelijkheden met zich meebrengen?

Kinderen van vandaag kennen en weten immers al veel van computers en sociale media. Toch is het weten en kennen niet alles wat telt, wel is het belangrijk dat kinderen weten wat ze met ICT kunnen doen: ICT staat namelijk in dienst van de onderwijspraktijk. Zo leggen we bijvoorbeeld de focus op het actief en creatief gebruiken van al deze media en dit op een veilige en verantwoorde manier. Dit doen we door ICT een centrale plaats te geven in ons onderwijs. ICT is dus geen doel op zichzelf, maar een manier om ons onderwijs te verbeteren en aan te passen aan de 21ste eeuw. We geven dus geen lesje iPad, maar gaan bekijken hoe de iPad juist in de les past die we van plan waren te geven.

Ons onderwijs is dus gericht op het verwerven van de vaardigheden van de 21ste eeuw zoals: samenwerken, probleem-oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

29d23f5911c5823f26344616d2637004

 

De meerwaarde van ICT in onze onderwijspraktijk:

 

ACTIEF LEREN:

Genereer nieuwe ideeën, producten of standpunten. 

Ontwerp, bouw, produceer, vind uit, demonstreer, illustreer!

Dia1

ZELFONTDEKKEND LEREN:

Onderzoek, experimenteer, analyseer, zoek op, concludeer en formuleer!

Dia2

BETEKENISVOL LEREN:

Interesses, je eigen leefwereld, actualiteit, je eigen talenten ontdekken en aanspreken!

Dia3

SOCIAAL LEREN:

Interactie, samen!

Dia4

ZELFREGULEREND LEREN:

Kies, organiseer, plan, voer uit en stuur bij!

Dia5

ZELFREFLECTEREND LEREN:

Neem een goed overwogen besluit, bepaal wat de volgende stap is en beoordeel.

Check, voorspel, geef kritiek, besluit, overtuig, vat samen!

Dia6

DE LEERKRACHT ALS COACH:

Inspireer, coach, stimuleer, differentieer!

Dia7

 

 

Sinds september 2007 werden 8 leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het einde van de basisschool voorgesteld. Deze eindtermen streven wij in ons onderwijs zoveel mogelijk na.

  • De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

  • De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

  • De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving

  • De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving

  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

  • De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Een globale visie en een duidelijke toelichting bij elk van deze eindtermen kan je hier lezen.

diamant zelf