Klimaatschool

Samen op weg naar een klimaatschool ! 

Milieubewuster leven kunnen we het beste al op jonge leeftijd aan onze kinderen bijbrengen. Jong geleerd, is oud gedaan, gaat hier goed op. Als kinderen niet beter weten dat afval moet worden gescheiden, papiertjes niet op straat thuis horen en we zuinig moeten zijn op alles wat leeft, zullen ze dit – de meeste gevallen- als vanzelfsprekend beschouwen en op latere leeftijd voortzetten. 

Het is dus belangrijk dat wij ons met de kinderen inzetten voor een beter milieu en hen bewustmaken van de invloed die zij zelf hebben op de vervuiling van de aarde. Want een beter milieu begint bij jezelf!  Daarom hebben wij er heel bewust voor gekozen om mee in het traject van klimaatschool te stappen. 

IMG_1205

Wat willen we hiermee bereiken? 

Wij willen een school zijn die in elk aspect van het schoolleven 
met heel de schoolgemeenschap klimaatvriendelijke keuzes wil maken, 
leerkrachten vaardig maakt en leerlingen ondersteunt 
om duurzame keuzes te leren maken voor een leefbare school ! 

Dat is een mooi engagement dat wij graag willen aangaan. Gelukkig krijgen wij als school hiervoor professionele begeleiding. We kunnen namelijk rekenen op de steun van het IOK en de provinciale MOS- begeleiders, vzw Djapo, Kenniscentrum Energie van Thomas More en de Energiesnoeiers. 

Wij zijn dan ook heel trots op ons label van ‘duurzame school’ dat we in samenwerking met alle externe partners behaald hebben. 

klimaatschool

 

De foto’s van deze activiteiten kan je hieronder bekijken. Geniet ervan en denk eraan: een beter milieu begint bij jezelf!