Verkeer

Verkeerseducatie, een onmisbare peiler!

 

Het verkeer wordt elk jaar drukker en gevaarlijker. Om onze kinderen beter te beschermen in het alsmaar toenemende verkeer, vinden wij het noodzakelijk om hun op de gevaren ervan te wijzen. Als school willen wij daarom bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen met betrekking tot verkeer en mobiliteit na te streven en de eindtermen te behalen bij onze leerlingen. 

Wij willen ons als school doelbewust en systematisch inzetten om onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer, hierbij rekening houdend met de geldende wetgeving en afspraken. 

Het leerkrachtenteam hanteert het leerplan wereldoriëntatie met een duidelijke verticale en horizontale samenhang als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van verkeerstraining. Door op onderstaande link te drukken kan u de doelenlijst bekijken: Doelenlijst verkeer

Verkeersopvoeding wordt trapsgewijs uitgebouwd: vertrekkend vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en lagere schoolkinderen hun vaardigheden bewust kunnen oefenen om van daaruit stapsgewijs ook deel te nemen aan aangepaste activiteiten in het reële verkeer. Ook zetten we elke maand een andere focus in de kijker. Hierdoor doen we in heel onze school bewust aan verkeerseducatie. 

september oktobermaart april   mei juninovember december

Ons leerkrachtenteam is bereid en wordt ondersteund om inhoudelijk verkeersactiviteiten zo zinvol mogelijk in te plannen, mogelijk te maken en verder uit te bouwen. Zo neemt onze school deel aan de actie 10 op 10 van de provincie Antwerpen en wordt er dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod binnen de gemeente. 

 

Wij mogen jullie dan ook met trots meedelen dat onze school deellabel 3 behaalde! 

Banner_10op10_Deellabel3_liggend

 

Wil je graag nog meer informatie over ons 10 op 10- project? Klik dan zeker een keertje door naar de website van 10 op 10

Ook kregen we vorig schooljaar nog een extra beloning voor onze verkeerswerking. Zo verdienden we met onze acties een bronzen medaille! Dit kon echter alleen tot stand komen dankzij de inzet en medewerking van onze leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten. Samen met jullie willen wij blijven inzetten op verkeerseducatie! 

Bronzen medaille verkeer op school

 

Tijdens de periode tussen de herfst- en de krokusvakantie doen wij met onze school ook elk jaar mee met de actie “Helm op, fluo top”. Elke dag kunnen onze kinderen stickers verdienen (bij het dragen van en fluo- hesje en een helm) om zo samen met hun ouders leuke uitstapjes te verzamelen! 

helm_op_fluo_top

 

Foto’s van al onze verkeersactiviteiten kan u hier terugvinden: