Visie van de school

De Zonnewijzer, uw school in Ravels, een kindvriendelijke school! 

Een school waar elk kind zichzelf kan zijn, waar elk kind zich goed kan voelen. In onze familiale sfeer, waarin iedereen elkaar kent, streven wij ernaar onze kinderen alle mogelijke kansen te bieden. 

Wij besteden ruime aandacht aan het individuele kind. Elk kind is anders en we bieden hulp aan op maat van elk kind. Dit doen we met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en technologieĆ«n, moderne leermiddelen, ervaringsgericht onderwijs en activiteiten in de schoolomgeving. Zo worden de eindtermen nagestreefd en bereiden we onze leerlingen voor op een grote zelfstandigheid en op een vlotte doorstroming naar het secundair onderwijs. 

Onze leerlingen zitten in kleine, gezellige groepen waardoor elk kind de nodige aandacht krijgt. Onze leerlingen leren van anderen en leren aan anderen. De ruimte en het vele groen in onze school bieden ons de ideale mogelijkheid voor zowel educatie, sport als spel. Wij kunnen onze kinderen de ruimte bieden waaraan elk kind behoefte heeft! 

We stellen duidelijke normen en waarden voorop. Beleefdheid, orde en tucht zijn in onze school geen holle woorden. Wij pleiten voor mondige maar beleefde en welopgevoede kinderen. Samenspraak en veelvuldige contacten met de ouders lijken ons dan ook onmisbaar. Uiteraard vinden we het belangrijk dat alle kinderen graag naar school komen, elke dag opnieuw. Dat ze elke dag ontdekken dat ze meer kunnen! 

Samenvattend vinden wij het als schoolteam, samen met de ouders, van essentieel belang dat wij alle leerlingen die aan onze school worden toevertrouwd, alle kansen moeten geven om te slagen in het leven. Daarom is onze school niet alleen een school waar men leert rekenen, lezen en schrijven, maar hechten we ook evenveel belang aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. we besteden zeer veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkelingen door zelfvertrouwen op te bouwen en door zelfkennis te verwerven. 

Onze school is een instelling waar onze leerlingen leren dat ze uniek zijn, dat ze talenten hebben en dat zij ook wensen kunnen uiten en waarmaken!

Onze visie op leren!

 

zelfontdekkend leren waar het kan, 

instructief leren waar
het moet
.

BS De Zonnewijzer is gesitueerd in een rustige, groene omgeving en heeft een landelijk karakter wat het thuisgevoel van onze kinderen stimuleert. In onze familiale sfeer streven wij ernaar onze kinderen alle mogelijke kansen te bieden. Ontdekkend leren en samenwerken staan centraal. De leerkrachten creĆ«ren zoveel mogelijk uitdagende leersituaties waarin de kinderen actief en betekenisvol aan de slag kunnen. De kinderen nemen hun leerproces zelf mee in handen en worden gestimuleerd om op een zelfontdekkende manier aan de slag te gaan. 

WAT onze kinderen leren is bepaald door de overheid en is in alle Vlaamse scholen hetzelfde. Het verschil zit in HOE je het beste leert. Bij ons op school gebeurt het leren op een zelfontdekkende manier. Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven. Zelf onderzoeken,zelf ervaren, zelf plannen, zelf ondernemen… Onze kinderen werken zo aan de vaardigheden voor de 21e eeuw. 

Onze schoolvisie is gebaseerd op zes bouwstenen. Deze bouwstenen worden elke dag bewust door onze leerkrachten ingezet om te gericht te werken aan de ontwikkeling van uw kind. 

  • actief leren: de kinderen pakken de leerstof zelf aan en gaan actief aan de slag. 

  • betekenisvol leren: de kinderen verwerken leerstof gerelateerd aan hun leefwereld. 

  • sociaal leren: de kinderen leren van en met elkaar, door samen te werken en zich in te leven in de ander.

  • zelfontdekkend leren: de kinderen zoeken zelf dingen uit om tot nieuwe inzichten te komen.

  • zelf- reflecterend leren:  de kinderen leren bewust nadenken over hoe ze leren en maken zo een positieve studiekeuze. 

  • zelfregulerend leren: de kinderen plannen zelf taken en opdrachten, een broodnodige vaardigheid in deze 21e eeuw.

Kinderen opvoeden tot gekwalificeerde, ondernemende, creatieve (out of the box), probleemoplossende volwassenen. Dat is onze missie. 

In heel het onderwijsproces heeft de leerkracht een belangrijke rol. Onze leerkrachten nemen op de klasvloer de rol van coach aan en begeleiden en ondersteunen onze kinderen waar nodig.