CLB

Onze samenwerking met het CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken.

Onze school werkt voor het medisch schooltoezicht en de leerlingbegeleiding samen met het CLB Kempen. Meer informatie omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op www.clbgokempen.be 

 

Wanneer je hen wil bereiken, kan je telefoneren of even langsgaan. De CLB- hoofdzetel bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 Turnhout. Tel. nr.: 014/41.33.30

Beste leerling,

Misschien weet je het nog niet, maar sinds vorig jaar kan je ch@tten met het CLB!

Omdat CLBch@t zijn eerste verjaardag viert, zijn we vanaf 1 februari iedere avond één uur langer open.

  • Op maandag, dinsdag en donderdag kan je met het CLB chatten van 17 uur tot 21 uur.

  • Op woensdag openen we al in de namiddag en kan je chatten van 14 uur tot 21 uur.

Je kan met alle vragen terecht bij CLBch@t.

Chatten kan ook anoniem wat betekent dat wij niet naar je naam of adres vragen. CLBch@t is altijd gratis.

Brens ons een bezoekje via www.clbchat.be

Groetjes,

Je CLB

 

Beste leerling, ouder,

 

Hierbij willen we je laten weten dat de hoofdzetel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de krokusvakantie geopend zal zijn van 04/03/2019 tot en met 08/03/2019.

Wanneer je ons wilt bereiken kan je even langskomen. De CLB-hoofdzetel bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 Turnhout. Je kan ook telefoneren op het nummer 014/41.33.30

 

Meer info omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op www.clbgokempen.be

 

Namens CLB GO! Kempen

Mevr. Michielsen

Directeur