Schoolreglement

Via onderstaande link kan u het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 terugvinden: Schoolreglement 2018-2019